COM HO FEM

Les nostres pràctiques de producció agrícola superen el que s' exigeix per a la certificació com a productors ecològics (CERTIFICAT CCPAE),que aquest any 2018 també hem renovat. Com ho superem? Ho superem al millorar i optimitzar l'equilibri i fertilitat de l sòl, mitjançant la utilització de la metodologia d'agricultura biodinàmica a la Finca La Barberana. Aplicant un "protocol de conreu" que estableix un MÈTODE de gran valor basat en el coneixement i l' experiència en l'agricultura biodinàmica des de 2011.

Terradinàmica, l'única Associació Biodinàmica d'àmbit català, ens reconeix com agricultor biodinàmic, per aplicar en compromís i bona pràctica creixent el mètode de l'agricultura biodinàmica; reconeixement que ens permet i autoritza a utilitzar la "MARCA TERRADINÀMICA" (www.terradinamica.cat) als nostres productes de la Finca La Barberana:

LA TERRA

Mantenim en tot moment l'equilibri natural i fertilitat del sòl, tenint en compte els cicles vitals de la natura i recuperant el sòl amb aportació de fem compostat, que hem vivificat durant un any a nostra finca amb els preparats biodinàmics. Ens guiem pel Calendari biodinàmic de la Maria Thun per a la realització de totes les tasques agrícoles a efectes de respectar els ritmes naturals ( poda, adobament, realització i aplicació de preparats, aplicació per reg de fertilitzants (extractes fermentats d'ortiga, de consolda, de dent de lleó), atomització homeopàtica pels fongs (decocció de cua de cavall) i per les plagues (carpocapsa, ectomyelois, etc.)

Sempre afavorint i respectant el sòl com un ésser viu que és, i afavorint equilibri a l'arbre.

LA FLORA I LA FAUNA

Mantenim tota la diversitat de flora i fauna, per tal d'aconseguir un equilibri que mantingui les malalties i les plagues a nivells suportables. Aquestes no són més que símptomes d'un desequilibri de la Natura i ens avisen del que està passant per fer-nos saber que hem d'intervenir i ajudar.

Sempre afavorint i respectant el sòl

Mantenim tota la diversitat de flora i fauna

Fem la recollida de les nous de forma manual


EL SISTEMA DE RECOL·LECCIÓ

Fem la recollida de les nous de forma manual i quan estan completament madures (és quan l'embolcall està totalment obert) i sempre en dies fruit i lluna ascendent, amb la qual cosa no cal pelar-les ni rentar-les, mantenint així totes les seves propietats naturals intactes, la seva integritat i la seva màxima conservació. Iniciem la recollida de la primera varietat a primers de setembre

Assequem les nous de forma natural, al sol i l'aire, sense la utilització de cap altre mitjà fins arribar a la humitat del gra desitjada pel seu consum. La collita s'inicia la tercera setmana de setembre i es disposa del producte la segona quinzena d'octubre, després de finalitzar el procés de selecció, assecat i embassat.

APORTEM VITALITAT

Mantenim el camp sempre amb coberta vegetal, i com a molt es fan dues segues a l'any per integrar la matèria orgànica i mantenir la humitat i vida del sol. Utilitzem abonaments orgànics, el més propers possible de la finca, que compostem amb els preparats biodinàmics durant un any a la mateixa finca, transformant-los en un organisme viu a fi de fertilitzar el sòl i vitalitzar els arbres.

Potenciem i protegim els arbres amb la utilització d'extractes fermentats de plantes com ara l'ortiga, el dent de lleó i la consolda, i decoccions de cua de cavall; i curem les plantes amb decoccions d'arrel d'ortiga i maceracions o infusions de plantes. Reforcem i equilibrem els arbres amb els preparats biodinàmics 500 (bonyiga) i 501 (Silici) que actuen polaritzadament donant equilibri a l'arbre. Utilitzem preferentment la fertirrigació, enfront del tractament foliar, per tal de minimitzar l'impacte dels mitjans mecànics en el sòl (el pas del tractor) i a tots els seus organismes vius que té. El sòl és també un ésser viu!.

Amb el preparat Maria Thun transformem la matèria orgànica del sòl en humus i faciliten l'assimilació de la matèria orgànica. Seguim de molt a prop les necessitats de les nostres plantacions mitjançant la utilització de tots els mitjans tècnics al nostre abast com ara: les estacions meteorològiques, la realització d'analítiques (de sòl, d'aigua, i fulla), Cristal·lització Sensible, etc..

Utilitzem abonaments orgànics, el més propers possible de la finca

Potenciem la plantació amb la utilització d’extractes fermentats de plantes

Mantenim el camp sempre amb coberta vegeta

MALALTIES I PLAGUES

Combatem les plagues amb la utilització de feromones de confusió sexual per tal de minimitzar el seu desenvolupament.Facilitant l’hàbitat als seus depredadors naturals com ara ocells i ratpenats. Utilitzant paranys per avaluar el nivell de població de les diferents plagues. Utilitzant mètodes homeopàtics, amb la incineració dels adults de l’insecte, de caràcter dissuasiu.

Combatem les malalties amb mitjans naturals, fortificant els arbres amb extractes d’ortiga, consolda i dent de lleó. Fent tractaments foliars de decoccions de cua de cavall amb els moments apropiats de l’òrbita de la lluna per tal de controlar l’Antracnosi. Fent tractaments combinats per fertirrigació i foliars amb dilucions homeopàtiques de sulfat de coure per tal de controlar la Bacteriosi i la Necrosi apical.

Facilitant l’hàbitat als seus depredadors naturals com ara ocells.

Combatem les plagues amb la utilització de feromones de confusió sexual.

Combatem les plagues amb la utilització de feromones de confusió sexual.